Asiantuntijapalvelumme

Neuvomme asiantuntemuksella tietotekniikkaan ja erilaisten yhteisöjen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Erityisenä vahvuutenamme on näiden kahden nivominen toimivasti yhteen.

Palvelujen tarve on hyvin tilannekohtaista, joten räätälöimme aina palvelumme asiakkaan tarpeen ja resurssien mukaan. Esittelemmekin tässä vain lyhyesti joitakin suuntaa antavia avainasioita, jotta voitte arvioida, kannattaisiko teidän ottaa Novedoon yhteyttä tarkemman tarvekartoituksen merkeissä. Kysyminen ei maksa mitään, tarvekartoitus on lähes ilmainen, emmekä pyri myymään lisäpalveluja jos kaikki onkin kunnossa – päinvastoin, silloin saatamme jättää jälkeemme jopa tunnustuspalkinnon!

Tietotekniikka

Tietotekninen osaamisemme kattaa mm.

 • Vapaat ohjelmistot/avoin lähdekoodi, erityisesti Linux-ympäristöt
 • Tietokoneavusteinen oppiminen
 • Vihreä ICT
 • Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
 • Pelisuunnittelu
 • Verkkopalvelut
 • Tietotekniikan ja -järjestelmien hankinta
 • Uuden tekniikan menestyksellinen tuominen organisaatioon
 • Tietokoneen käyttökoulutus

Tietoteknisiä palvelujamme ovat hyödyntäneet niin yritykset, yhdistykset, säätiöt kuin yksityishenkilötkin.

HYVINVOINTI

Joitakin poimintoja laajasta palveluvalikoimastamme:

 • Työyhteisökoulutukset: aivojumppa, muisti, aivojen toiminta, ryhmätyötaidot, empatia
 • Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman luomisessa avustaminen
 • Tukeminen rakenne- ja henkilöstömuutoksissa

Hyvinvointipalvelumme voidaan sovittaa erilaisille yhteisöille suuryrityksistä pieniin yhdistyksiin.